Seremonimateriell

De ulike seremoniene navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd har sitt eget sett med unike farger, logo og ikon. Det er viktig at du ikke blander farger og elementer fra ulike seremonier, kontormateriell eller markedsmateriell. Benytt alltid riktig fargekombinasjon, logo og ikon.

Seremonimateriellet skal benyttes i markedsføring av de ulike seremonitypene, men kan også benyttes i omtale av seremoniene. F.eks. kan en Powerpoint-presentasjon som bruker fargene for kontormateriell inneholde en side om navnefest, og da kan denne siden være i navnefest-farger.

Klikk på ønsket seremoni for å finne tilhørende designelementer og maler.

Se her for annet materiell

Kontormateriell
Markedsmateriell