Konfirmasjon

Under følger en oversikt over alle designelementer og maler som skal benyttes til konfirmasjon. Konfirmasjon har sin egen kombinasjon av designelementer og skal ikke forveksles med det
øvrige materiellet.

Farger

«Dyp lilla» er primærfargen for konfirmasjon. «Roserød» er sekundærfargen. Fargene kan gjengis i ulike prosenter.

Eksempel på bruk av fargeprosent: for å skape fargespill i overskrifter eller øke kontrasten mellom brødtekst og overskrift, kan man bruke sekundærfargen i en prosent. Ordene/teksten som utheves er i 50 % nyanse av fargen «Roserød».

Dyp lilla
Digitale flater:
Hex: #3e2683
RGB: 62, 38, 131

Trykte flater:
CMYK: 95, 100, 0, 0
PMS: 2735 U

Last ned farger
Roserød
Digitale flater:
Hex: #ea5658
RGB: 234, 86, 88

Trykte flater:
CMYK: 0, 78, 58, 0
PMS: 185 U

Tags

Tags brukes for å utheve viktig informasjon. De skal inneholde korte ord eller budskap i profilfonten Mukta. Les mer om tags her

Til konfirmasjon kan man bruke tags med følgende fargekombinasjoner:

Tekst (Dyp lilla)
Digitale flater:
Hex: #3e2683
RGB: 62, 38, 131

Trykte flater:
CMYK: 95, 100, 0, 0
PMS: 2735 U

Last ned farger
Fargeblokk (Solgul)
Digitale flater:
Hex: #ffee58
RGB: 255, 238, 88

Trykte flater:
CMYK: 0, 2, 74, 0
PMS: 101 U

Ikon

Dette er hovedikonet til konfirmasjon. Ikonet skal alltid benyttes i 50 % nyanse av «roserød» eller unntaksvis «dyp lilla». Hvis det er behov for flere ikoner kan man supplere fra det generelle ikonsettet. Klikk her for andre ikoner

Last ned ikon

Bilder

Konfirmasjon har sitt eget sett med bilder. Bildene bør følge reglene for bildestil. Klikk her for retningslinjer for bildestil

Link til bildebank


Last ned alle designelementer

Under kan du laste ned alle designelementer for seremonien konfirmasjon.
Komplett sett består av logo, farger og ikon.

Last ned alle designelementer

Plakater, flyers og rollup

Her finner du ulike maler for plakater, flyers og rollup.

Se her for maler

Brosjyre

Her finner du maler til brosjyrer.

Link kommer snart!

Annonser

Her finner du ulike annonser til papir- og nettaviser.

Se her for maler

Program

Her finner du maler til seremoniprogram for konfirmasjon. Programmene finnes i tre formater med ulik layout tilpasset en variert mengde innhold.

Se her for maler

Annet seremonimateriell

Navnefest
Vigsel
Gravferd