Tone of voice

Tone of voice er hvordan identiteten vår uttrykkes skriftlig – hvordan vi former selve budskapet vårt.

Selv om den visuelle identiteten er den mest iøynefallende, vil ordene vi velger å bruke også påvirke hvordan budskapet vårt oppfattes. Human-Etisk Forbunds «stemme» skal være kortfattet og presis med en positiv og engasjerende fremtoning, slik
at budskapet kommer tydelig frem og fanger oppmerksomheten. Det er viktig at språket er lett formulert og tilpasset den målgruppen vi ønsker å nå.

Det etterlatte inntrykket skal være positivt, tydelig og inkluderende.