Vår visuelle identitet

Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn, en interesseorganisasjon og en seremonileverandør. Vi arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske livssyn.

Vår støtte og innflytelse i samfunnet er avhengig av hvordan vi blir oppfattet. Identiteten vår formes av hva vi sier, men også av hvordan vi sier det. Og her kommer vår visuelle identitet inn. Med design og bilder setter vi budskapet inn i en kontekst som sier mye om hvem vi er, og hvordan vi ønsker å oppfattes.

Human-Etisk Forbunds visuelle identitet skal gi et profesjonelt og moderne inntrykk. Med friske fargekombinasjoner, stor typografi og varme bilder skal vi tørre å være synlige og fange oppmerksomheten. Vi skal være tydelige, men også lekne.
Og vi skal skape gjenkjenning hos mottakerne. Bildene i identiteten skal representere alle medlemmene – uavhengig av alder, kjønn, hudfarge, funksjonsevne og seksualitet.

Det etterlatte inntrykket skal være positivt, tydelig og inkluderende.