Typografi

Human-Etisk Forbund bruker Mukta som sin profilfont. Mukta brukes i all kommunikasjon både digitalt og til trykk. Fonten inneholder 6 snitt: light, regular, medium, bold, semibold og ekstra bold. Som støttefont bruker vi systemfonten Arial, som kan benyttes i de tilfeller det ikke er mulig eller hensiktsmessig å bruke profilfonten (f.eks i e-post, Word og Powerpoint).

Typografien i bruk

Overskrifter
Til overskrifter skal man helst benytte bold eller ekstra bold snitt, helst i store bokstaver. Ved lengre overskrifter kan man bruke små bokstaver. I materiell til gravferd kan man også bruke små bokstaver for at uttrykket skal bli roligere.

Brødtekst
Brødtekst skal skrives i regular.

Lek med typografien

Identiten tillater at man kan leke med typografien. Teksten kan være i to ulike fargenyanser for å utheve noen ord og skape kontrast. Man kan også flytte enkelte ord eller setninger ut fra venstremargen slik at ikke alt står på linje. Dette skaper bevegelse og en spennende form.

Tags

Tagsene fungerer som tilleggselementer for å fremheve korte budskap slik som webside, datoer eller oppfordring om å bli medlem. De kan plasseres sammen med typografi eller på bilder. Tagsene skal plasseres hensiktsmessig slik at de ikke skjuler tekst eller bilde.

Profilfonten Mukta skal benyttes i vekten Extrabold. Tagsene skal stå i kontrast til fargene i profilen du benytter. Du finner regler for fargekombinasjoner til tags under de ulike profilene.

Last ned Mukta

Her finner du profilfonten Mukta. Last ned