Slagord

Human-Etisk Forbund har et slagord som skal benyttes så ofte som mulig, der det er naturlig. Slagordet kan være tilknyttet logoen eller plasseres i forbindelse med en tekst, og kan benyttes i stort format.

Vårt slagord

Fordi alt vi har er hverandre

Bakgrunn for slagordet

Humanister anser at mennesket er en del av naturen. Vi er gjennom evolusjonen tilpasset et liv i samfunn med andre mennesker og har utviklet en samvittighet og en evne til å leve oss inn i andres situasjon. Vår evne til moral er en grunnleggende del av det som gjør oss til mennesker.

Vi har ansvar for våre handlinger og valg, for hverandre og for kommende generasjoner. Vi må arbeide sammen med andre for det felles beste og ta inn over oss vårt ansvar for og avhengighet av natur og miljø.

Fordi alt vi har er hverandre.

Andre slagord

Selv om «Fordi alt vi har er hverandre» er vårt hovedslagord, vil vi også benytte andre slagord i forbindelse med ulike kampanjer. F.eks. benyttes slagordet «Frihet til å velge siden 1951» i forbindelse med Humanistisk konfirmasjon og vår historiske rolle i samfunnsutviklingen.

Plakat

Det er utarbeidet en del maler for plakater i Impleo, som skal gjøre det enklere å lage materiell. Under følger link til Impleo.

Se her for maler

Brosjyre

Det er utarbeidet en del maler for brosjyrer i Impleo, som skal gjøre det enklere å lage materiell. Under følger link til Impleo.

Se her for maler

Annonser

Det er utarbeidet en del maler for annonser i Impleo, som skal gjøre det enklere å lage materiell. Under følger link til Impleo.

Se her for maler