Logo

Human-Etisk Forbund har to logoer: hovedlogo og sekundærlogo. Begge logoer finnes i 7 ulike farger. Hver farge er forbeholdt sin kategori, og det er svært viktig at du som skal lage materiell for Human-Etisk forbund setter deg godt inn i reglene og forstår fargekombinasjonene. Logoen skal alltid brukes i sin opprinnelige farge på bakgrunn med korrekt farge. Se under for hvilke kombinasjoner som er lov.

Hovedlogo

Vertikal logo over to linjer med logosymbol på venstre side.

Bruk alltid riktig kombinasjon av logo og bakgrunnsfarge. Fargene i eksempelet til venstre gjelder kun ved bruk til kontormateriell, mens det er andre kombinasjoner for markedsmateriell og seremonier.

Sekundærlogo

Horisontal logo på en linje med logosymbol på venstre side.

Bruk alltid riktig kombinasjon av logo og bakgrunnsfarge. Fargene i eksempelet til venstre gjelder kun ved bruk til kontormateriell, mens det er andre kombinasjoner for markedsmateriell og seremonier.

Avstand rundt logo

For at logoen skal fremstå tydlig og selvstendig må den ha luft rundt seg. Avstanden rundt skal minimum være halve høyden av Happy Human-symbolet.

Feil bruk av logo

Logoen kan aldri skaleres uproposjonalt. Den skal heller aldri brukes i andre fargekombinasjoner enn de gitte kombinasjonene i hver kategori. Det skal ikke benyttes en annen typografi i logoen. Logosymbolet skal aldri fjernes.

Last ned alle logofiler

Her finner du alle logofiler samlet på et sted.

Last ned