Grid

Identiteten inneholder et gridsystem som gjør det enkelt å plassere bilder, ikoner og tekst.
Elementene kan skaleres opp og ned etter ønske med valgfri plassering i kolonnene.

Retningslinjer for grid

Det er ikke obligatorisk å bruke gridet, men det forenkler plasseringen av ulike elementer på materiell som plakater, annonser og brosjyrer. Nederst på siden dinner du maler for grid til A3, A4 og A5-formater. Her følger noen retningslinjer for oppsett av grid på diverse andre formater.

Anbefalt antall kolonner
Stående formater: 4 kolonner
Liggende formater: 6 kolonner
Kvadratiske formater: 4 kolonner

Mellomrommet mellom kolonnene avhenger av formatet. Et eksempel er stående A4 hvor mellomrommet er satt til 5 mm.

Marger
Margene skal helst fylle kravet til minimumsavstand rundt logoen. Altså størrelsen på høyden til halve Happy Human-symbolet. Les mer om regler for avstand rundt logoen her. Eksempel på stående A4: ytre marger på 10 mm.

Eksempler på bruk av grid

Griden gir frihet til å plassere bilder, tekst og ikoner etter ønske. Man kan velge å inkludere et eller flere bilder i valgfri størrelse så lenge det plasseres riktig i kolonnene. Bilder kan også være utfallende.

Last ned grid til A-formater

Her finner du grid til A4, A5 og A3 som individuelle InDesign-filer.

Last ned