Kontormateriell

Med kontormateriell menes digitalt og trykt materiell av administrativ art som ikke er ment for markedsføring. Det inkluderer bl.a. brevark, visittkort, rapporter, styrende dokumenter og interne presentasjoner.

Under følger en oversikt over alle designelementer og maler som skal benyttes til kontormateriell. Kontormateriell har sin egen kombinasjon av designelementer og skal ikke forveksles med det øvrige materiellet.

Farger

«Klar blå» er primærfargen for kontormateriell. «Lyseblå» er sekundærfarge. Fargene kan gjengis i ulike prosenter.

Klar blå
Digitale flater:
Hex: #004c97
RGB: 0, 76, 151

Trykte flater:
CMYK: 100, 55, 2, 20
PMS: 2945 U

Last ned farger
Lyseblå
Digitale flater:
Hex: #cbe9fc
RGB: 203, 233, 252

Trykte flater:
CMYK: 24, 0, 0, 0
PMS: 290 U

Tags

Tags brukes for å utheve viktig informasjon. De skal inneholde korte ord eller budskap i profilfonten Mukta. Les mer om tags her

Til kontormateriell kan man bruke tags med følgende fargekombinasjoner:

Tekst (Hvit)
Digitale flater:
Hex: #ffffff
RGB: 255, 255, 255

Trykte flater:
CMYK: 0, 0, 0, 0
PMS: White

Last ned farger
Fargeblokk (Roserød)
Digitale flater:
Hex: #ea5658
RGB: 234, 86, 88

Trykte flater:
CMYK: 0, 78, 58, 0
PMS: 185 U

Bilder

Bilder til Human-Etisk Forbund finner du på Flickr.
Bildene finner du her.

Bildene bør følge reglene for bildestil.
Klikk her for retningslinjer for bildestil


Last ned alle designelementer

Under kan du laste ned alle designelementer for kontormateriell.
Komplett sett består av logo og farger.

Last ned

Brevark

Her finner du brevarkmal.

Klikk her for å laste ned brevarkmalen

Powerpoint-presentasjon

Her finner du mal for PPT-presentasjon.

Klikk her for å laste ned Powerpointmal

Konvolutt

Her finner du maler for konvolutter.

Link kommer snart!

E-post signatur

Her finner du mal for e-post signatur.